Гарантійний термін експлуатації на всю продукцію Gidrolock – 6 років від дати продажу, при дотриманні споживачем правил транспортування, зберігання і експлуатації виробу.

Виробник залишає за собою право відмовити в задоволенні вимог споживача за гарантійними зобов’язаннями, в разі виникнення нижченаведених умов:

  • Наявності механічних пошкоджень пристрою;
  • Зміни в конструкції виробу;
  • Пошкодження в результаті неправильного або неналежного використання;
  • Попадання вологи або наслідків удару блискавки;
  • Пошкодження в результаті невідповідності стандартам або технічним регламентам електроживлення, кабельних або телекомунікаційних мереж;
  • Несанкціонованого ремонту або розбирання виробу.

Обмеження відповідальності.

Виробник не несе відповідальності:

  • За прямі, непрямі або збитки, що випливають, втрату прибутку або комерційні втрати, яких би то не було чином пов’язані з виробом;
  • За можливу шкоду, прямо або побічно нанесений виробом людям, домашнім тваринам, майну в разі, якщо це сталося в результаті недотримання правил і умов експлуатації, встановлення виробу, в порушення діючих стандартів і норм, або в результаті умисних або необережних дій покупця (споживача) або третіх осіб.
  • Відповідальність виробника не може перевищити власної вартості виробу.